Η δυνατότητα εγγραφής και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ενεργοποιηθεί την ημέρα των Εκλογών.

Μπορείτε να δείτε τους υποψήφιους ή να επιστρέψετε στην Αρχική Σελίδα της Ιστοσελίδας του ΣΑΣΙ

Menu